รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น หลักสูตร Cosmo English สำหรับนักศึกษารหัส 63 - 65

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น หลักสูตร Cosmo English สำหรับนักศึกษารหัส 63 - 65
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น หลักสูตร Cosmo English
สำหรับนักศึกษารหัส 63 - 65

จัดอบรมระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 8 มิ.ย. 66  รูปแบบออนไลน์!!
(อบรมกลุ่มละ 6 ชั่วโมง = 6 คะแนน)
จำนวน 12 กลุ่ม รับสมัครกลุ่มละ 60 คน

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกลุ่มไลน์


อย่าลืม!! ตรวจสอบข้อมูล รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมู่เรียน ให้ถูกต้อง
เพื่อรักษาสิทธิ์การได้คะแนนของตนเองและป้องกันการลงคะแนนไม่ตรงตามบุคคล
attach แฟ้มประกอบข่าว : รายชื่อ_ShortCourseCosmo_15.05-8.06.66.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<