ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม English Camp ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม English Camp ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รอบ 2
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม English Camp ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
รอบ 2

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ อาคารศูนย์ภาษาฯ

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกลุ่มไลน์  
หรือ คลิกที่ลิงค์  https://short.npru.ac.th/4ps

>>กิจกรรมแบบเวียนฐาน นักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ชาวต่างชาติถึง 4 ท่าน
>> กิจกรรมเน้นความสนุกสนาน
>> เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ รับไปเลย 6 คะแนน
>> นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมตลอดระยะเวลาของการทำกิจกรรม ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับคะแนนในการเข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

1. นักศึกษาควรมาถึงอาคารศูนย์ภาษาภายในเวลา 8.45 น. กิจกรรมเริ่มเวลา 9.00 น. สายได้ไม่เกิน 10 นาที

2. การแต่งกาย ชุดสุภาพ แนะนำให้ใส่กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ ชุดที่เคลื่อนไหวได้สะดวก

3. เป็นกิจกรรมแบบเวียนฐาน นักศึกษาต้องเข้าร่วมให้ครบ 4 ฐาน จึงจะได้คะแนน 6 คะแนน 
หากนักศึกษา เข้าร่วมไม่ครบ จะไม่ได้รับคะแนนนะคะ

4. กำหนดการมีดังนี้
9.00 - 10.30 Base Activity 1
10.30 - 12.00 Base Activitiy 2

12.00 - 13.00 พักกลางวัน

13.00 - 14.30 Base Activity 3
14.30 - 16.00 Base Activity 4

5.หลังจบกิจกรรมแต่ละฐาน อาจารย์ต่างชาติและเจ้าหน้าที่
จะแจ้งว่านักศึกษาต้องไปเข้าฐานที่ห้องใด หรือสามารถดูในพาสปอร์ตที่ได้รับก่อนเริ่มกิจกรรมได้

6. เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสิ้นในแต่ละฐานนักศึกษา จะได้รับแสตมป์จากอาจารย์ต่างชาติ 
ต้องสะสมแสตมป์รวมครบ 4 ฐาน จึงจะได้รับคะแนน

7. เวลา 16.00 น. นักศึกษาส่งพาสปอร์ต และเซ็นชื่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<