สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเวทีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ณ บริเวณสนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

attach แฟ้มประกอบข่าว : NEWS.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<