คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

attach แฟ้มประกอบข่าว : NEWS.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<