โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับนักศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษา

ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ

โอกาสดี ๆ สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาทุกคน อบรมฟรี แถมบัตรกิจกรรม

ลิงก์สมัคร https://forms.gle/vU12quXZTNMT93Cb7


attach แฟ้มประกอบข่าว : PR arit data for stu.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<