สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Gale Empowering Research  ค้นคว้าฐานข้อมูล

อย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์

ลิงก์ลงทะเบียน : https://forms.gle/qHCV1UBNtVotg3aj9


attach แฟ้มประกอบข่าว : search1.png

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<