ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 28 เครื่อง

attach แฟ้มประกอบข่าว : แบบตาราง ปปช.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<