ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 28 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศประกวดราคา.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<