คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมิน ห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2566 รูปแบบออนไลน์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
attach แฟ้มประกอบข่าว : สำเนาครั้งที่ 1 (60) Green lib.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<