โครงการ upskill&reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์รูปแบบ online และ onsite ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ upskill&reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์รูปแบบ online และ onsite ประจำปีงบประมาณ 2566ดาวน์โหลดใบสมัคร   >>คลิก<<

อ่านประกาศมหาวิทยาลัย   >>คลิก<<

attach แฟ้มประกอบข่าว : Upskils Reskills.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<