มรน. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

attach แฟ้มประกอบข่าว : NEWS.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<