บทความออนไลน์ เรื่อง ‘สอนกันมานานแล้ว ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไป’ ชวนชาว GEN Z มาเปลี่ยนสุภาษิตสอนใจ ให้ Make Sense กว่าเดิม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
attach แฟ้มประกอบข่าว : PR arit genz.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<