สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 ชั้น 2

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลิงก์สมัคร https://forms.gle/vFAgHCdYVqKXApwc9

สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมภายในวันที่ 15 ธ.ค. 65

attach แฟ้มประกอบข่าว : 22 Dec 2022.png

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<