ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางชุดทดสอบการวัดอุณหภูมิและการ Calibration ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

attach แฟ้มประกอบข่าว : แบบตาราง ปปช.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<