อเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ปีที่ 14 (มกราคม-ธันวาคม 2567)

attach แฟ้มประกอบข่าว : mfd_.jpg

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<