ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระดับความดังเสียง Class 2 (Sound Level Meter) ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศประกวดราคา.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<