ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<