มรน. จัดอบรมหลักสูตรตามรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA (รุ่นที่1)

attach แฟ้มประกอบข่าว : NEWS.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<