มรน. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” ทุกคณะ

attach แฟ้มประกอบข่าว : NEWS.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<