สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการในวันหยุดราชการของเดือนตุลาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ปิดบริการวันเสาร์

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช

เปิดให้บริการ วันที่  25 ตุลาคม 2565


attach แฟ้มประกอบข่าว : PR arit close Oct2.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<