ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom จำนวน 70 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกวดราคา.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<