คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทร์ธีรา ปัชชา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อนุสาขาวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<