คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธงชัย ศรีเมือง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<