บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การเขียนรายงานทางวิชาการกับข้อควรระวังที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงทางวิชาการ" ผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
attach แฟ้มประกอบข่าว : PR arit in law.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<