สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดียิ่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 11-13 กันยายน 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
attach แฟ้มประกอบข่าว : PR arit 11-13 con 2022.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<