สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดียิ่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 8-10 กันยายน 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 8-10 กันยายน 2565
attach แฟ้มประกอบข่าว : PR arit 8-10 con.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<