สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดียิ่งกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ทุกท่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดพื้นที่พักคอย ชั้น 1-4 สำหรับ #บัณฑิตและญาติบัณฑิต ทุกท่านเข้ามาเข้ามาพักผ่อน หลบร้อน หาแอร์เย็นฉ่ำ
.
ได้ภายในอาคารห้องสมุด ตามอัธยาศัย
ตั้งแต่เวลา 6.00 น.-18.00 น.
attach แฟ้มประกอบข่าว : PR arit libs con 2022.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<