สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดียิ่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 5-7กันยายน 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 5-7 กันยายน 2565
attach แฟ้มประกอบข่าว : PR arit 5-7 con.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<