สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดียิ่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 2-4 กันยายน 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 2-4 กันยายน 2565
attach แฟ้มประกอบข่าว : PR arit 2-4 con.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<