รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศรับสมัคร+ใบสมัคร.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<