บทความออนไลน์ เรื่อง โลมาก็มีหัวใจ การฆ่าตัวตายของโลมา ‘ปีเตอร์’ และการทดลองของมนุษย์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
attach แฟ้มประกอบข่าว : PR arit fish1.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<