ประกาศ ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน 8 ฐาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
attach แฟ้มประกอบข่าว : 8 ฐาน.png

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<