ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต นางสาวอังคณา วงศ์หนองหว้า ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต นางสาวอังคณา วงศ์หนองหว้า ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565
                                                       ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันภาษา นางสาวอังคณา  วงค์หนองหว้า 
ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (เกียรตินิยมอันดับสอง)   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 1 กันยายน 2565 
ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
>> ปิดหน้าต่างนี้ <<