สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดียิ่งกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในโอกาสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 -2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดียิ่งกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในโอกาสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 -2562
attach แฟ้มประกอบข่าว : congrat1.jpg

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<