ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ บ้านท่านโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม

attach แฟ้มประกอบข่าว : โฮจิมิน.jpg

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<