ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

attach แฟ้มประกอบข่าว : ศึกษาดูงานมรภ.อุดรธานี.jpg

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<