คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41" 41st WUNCA @RMUTR

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
attach แฟ้มประกอบข่าว : PR arit Wunca 41.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<