มรน. จัดสุ่มตรวจ ATK แบบ 100% เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

attach แฟ้มประกอบข่าว : NEWS.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<