มรน. ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม จัดประชุมสัมมนา

เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม "สุขนะ ณ นครปฐม"
attach แฟ้มประกอบข่าว : prdocx.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<