รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามาถรทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามาถรทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<