อธิการบดี มรน. ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร และหัวหน้างาน

attach แฟ้มประกอบข่าว : ฟอร์มnews.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<