พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เชิญภัตตาหารเพล

และเครื่องไทยทานพระราชทานถวายแด่เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
attach แฟ้มประกอบข่าว : ฟอร์มnews.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<