ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ลงพื้นที่อนามัยสระกะเทียมของกลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาอนามัยให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ณ อนามัยสระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม
attach แฟ้มประกอบข่าว : 333.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<