ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา กยศ.ของอุดมศึกษา

ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมถามตอบประเด็นปัญหาการดำเนินงานกองทุน กยศ.งานปฐมนิเทศผู้กู้ กยศ. / กรอ. ตามเกณฑ์มาตรฐานกองทุนฯ
attach แฟ้มประกอบข่าว : 222.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<