นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.และคณะกรรมการ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมงานเกษียณอายุราชการและมอบของที่ระลึกให้กับคณาจารย์และบุคลากร มรน.
attach แฟ้มประกอบข่าว : 888.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<