ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย
attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศ 3-64.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<