ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมดัชมิลล์

ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.รับมอบผลิตภัณฑ์นมดัชมิลล์ เพื่อส่งมอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ ในการอบรมอาสาอนามัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
attach แฟ้มประกอบข่าว : 444.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<