ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะกรรมการสรรหาฯ  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จากเดิมเป็นเวลา 13.00 น. 
attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศ 2-64.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<