ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.เข้าสังเกตการณ์และอบรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. ร่วมสังเกตการณ์และเข้าอบรมองค์ความรู้การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัยพ์ มรน.
attach แฟ้มประกอบข่าว : 222.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<