ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. ลงพื้นที่โรงเรียนวัดสระกะเทียม

ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและการพยาบาลเด็ก ณ โรงเรียนวัดสระกะเทียม ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม
attach แฟ้มประกอบข่าว : 111.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<